mirjam geelink

   kunststukken    Manual

Manual

Sinds enkele jaren knipt beeldend kunstenaar Wim Bosch eenmaal per week foto’s uit de stapel kranten voordat ze bij het oud papier belanden. Hij knipt geen hele plaatjes uit maar zoomt in op een detail, het brandpunt van de foto, en zet heel precies de schaar erin. Soms is het knipsel niet groter dan een postzegel. De geframede foto wordt ingeplakt en zo onderdeel van zijn beeldverzameling, het basisingrediënt voor nieuw werk. Wim Bosch is zowel beeldcollectioneur als beeldend kunstenaar, hij is een verzamelaar die nieuwe beelden maakt vanuit een fotografisch oorsprong.

In de expositie in Rijnstate focust Wim Bosch op een hoofdrolspeler van dit moment: de hand en haar handelingen. Betreed je een ziekenhuis, dan geef je je lot uit handen en vertrouw je op een bekwame behandeling. Handen zijn doorgaans handig, vingervlug, grijpgraag en aaibaar. Zowel goedschiks als kwaadschiks. Momenteel wassen we voortdurend onze handen in onschuld en reiken elkaar alleen figuurlijk nog de hand.

Wim Bosch vergroot de krantenfoto’s van handen en handelingen uit zijn knipselmap tot maximaal A1 en vormt op de witte ziekenhuiswanden verschillende constellaties: meerdere foto’s zijn vanuit schilderkunstige principes tot een kloppend, verhalend geheel samengebracht. De verrekijker richt zich naar linksboven terwijl het meel naar rechtsonder wordt gestrooid, de zaklamp licht net naast het midden op en het rozerood herhaalt zich geraffineerd, een hand aait een hond, een hand ligt in de schoot en wellicht herken je een hand uit de krant.

Loop je langzaam naar het werk toe dan verdwijnt het overzicht, de hand, je houvast. Er is geen object meer te herkennen. Wat er dan overblijft is kleur – cyaan, geel, magenta, zwart en alle mengkleuren – in een raster met een levendige ordening. Heb je de tijd, kijk dan langer en dieper dan ontdek je sporen van papiervezels en ook vage krantenkoppen in spiegelbeeld en wat doen die haren daar? In dat wat zojuist nog onherkenbaar leek begint zich allengs iets af te tekenen.

Kijk ook eens op www.wimbosch.nl voor meer werk.

Manual-wand in Rijnstate
Manual-wand in Rijnstate
Manual uitvergroot detail
Manual uitvergroot detail
Website Wim Bosch project Still Life
Website Wim Bosch
Kunstcollectie Rijnstate